torsdag, januar 26, 2006

Fraskrivelse av alt ansvar for de uheldige slarvtastingene

Lacktr prpgnda fraskriver seg alt ansvar for feil av typen "feill", også kjent som doble-konsonanter(men-også-vokaler)på-unaturlige-steder. vi stiller oss alle opp på krakkene og hytter med nevene mot apple macintoshh, som ikke bare lager veldig fine, men nokså ubrukelige keyboard, men som også muligens har uoppgjort business med tysk militær hardvareproduksjon i første halvdel av førtiårene.

Til kamp mot de overfllllllødige bokstaver!