tirsdag, februar 14, 2006

Lacktr organisasjonskart

Hvem jobber under hvem? Hvilken kantine tilhører hvilken gjeng? Hvem styrer ferieavviklingen? De store spørsmålene finner sine svar i det første innblikket i Lacktr Prpgndas ugjennomtrengelige organisasjonssystem. Så kan en tenke seg at hver gruppe har undergrupper, og hver undergruppe har undergrupper som hver har undergrupper, som igjen har undergrupper. Og enda har vi ikke nevnt noen av hovedgruppene som foreløpig ikke synes på kartet fordi de jobber i mørket. Enkelte av disse gruppenne vinner stadig vekk prisen for "Månedens Overtid". Mer om det senere og plutselig.

The story so far (klikk bilde):