mandag, mars 20, 2006

Hur kan det vara?

Hvor bra kan man ha det, spør du?
Så bra som dette kan man ha det!

Bli en suksess, De også!

(Tom Cruise har her nettopp fått beskjed av Oprah at det BLIR en "Top Gun 2" og at han denne gang vil få være Val Kilmers wingman allerede fra starten av.)