mandag, august 21, 2006

Troubled spots in paradise...LACKTR forsøker så godt de kan å unngå å blande politikken inn i det øvrige sludderet, men herved gjør vi et unntak, kort og greit fordi det er få personer i Norge følger med i beretningen om den store vekkelsen som ryster Færøyene. Og fordi få hører dansk radio på www. Derfor overleverer vi baller kastet fra henholdsvis Kim Simonsen og Ole Wich.

Ok, og la det være sagt: LACKTR er like glad i Færøyene som den neste, og i disse tider da etterdønningene (om det da noen gang bølget) etter romanen Buzz Aldrin bla bla bla og den store færøyske hyllesten har lagt seg, er det på tide å ta et blikk på sakens flipside. Færøyene er nemlig ikke alltid helt slik det skal være. Også Færøyene har hull i fornuften later det til.

Ta en titt (eller lytt, er vel mer korrekt) på dagens innslag fra dansk P1, et intervju med min færøyske venn og forlegger Kim Simonsen på

http://www.dr.dk/P1/P1Morgen/Udsendelser/2006/08/21/115651.htm

Ingressen til saken er følgende:
"Når man bor på Færøerne, må man gerne slå sine børn. Her er revselsesretten nemlig aldrig blevet afskaffet. Nu er færingerne så på vej med en lovændring hvor revselsesretten sandsynligvis afskaffes. Abort er stadig forbudt i landet, ligesom registreret partnerskab heller ikke er tilladt. Det handler både om stærke kristne traditioner på øerne, men det er også en slags protest mod Danmark mener forfatter Kim Simonsen"

Kim har tidligere skrevet en bok om færøysk nasjonalisme, og kan sine saker.

En annen færøying som er verdt å nevne i denne saken, er Ole Wich, hvis hjemmeside kan finnes i link-listen til høyre på denne siden. Wich er multitaskingtalent/kunstner/designer, og er en av dem som jobber for et mindre middelaldersk Færøyene. Tre av hans prosjekter (eller, de er alle ledd i det samme prosjektet) er "Fuck Fundamentalist Føroyar", "Bibelfrit Område" og "HomoFObia". Mer info på hjemmesiden hans.To artikler fra Ole, fra hjemmesiden hans:
ER DU BORGER I HomoFObia?
Accepterer du at 1500 færinger er i landflygtighed?
I august måned sidste sommer stod jeg i midtbyen i Tórshavn sammen med en stor skare og modtog processionen, der kom fra den første homoseksuelle kongres holdt på Færøerne. Det var tydeligt at deltagerne i processionen var forbavsede over, at der stod så mange mennesker og modtog dem.

Det rørte mig meget at fornemme, at denne gruppe af udstødte ikke forventede at blive godt modtaget. De forventede faktisk ikke, at deres medmennesker var villige til at bruge et par eftermiddagstimer på at vise vi var solidariske med deres situation. Det gik op for mig at de homoseksuelle færinger aldrig forventer at blive accepteret af deres medborgere i deres eget fædreland. De håber på accept, men forventer den ikke.

Det gik op for mig, at dette land, der rutinemæssigt vælter sig i selvros, hvergang der bliver smuglet en bibel over den kinesiske grænse eller det giver en skærv af overfloden til en katastrofe i Østen, ikke formåede at mønstre et hjerte stort nok til at acceptere og værdsætte en gruppe færinger født og opvokset her. En gruppe har haft den skæbne på et enkelt punkt at falde uden for normaliteten.

Kulturlandet Færøerne?
I debatten om homoseksuelles rettigheder på Færøerne har de fundamentalistiske kristne ført ordet med salvelsesfulde røster i menigheder og medier, hvor de har slænget om sig med bibelcitater og fordømmelser mod de homoseksuelle. De har sammenlignet homoseksuelle med pædofile og påstået at landet kommer ud i ulykke hvis loven, der skal beskytte de homoseksuelle mod diskrimination, bliver vedtaget. Selv vores folkevalgte kulturminister har med sine udtalelser forsøgt at kaste skyldfølelse på færinger der er homoseksuelle, ved at påstå at det bliver Færøernes vanskæbne, hvis homoseksuelle tiltag bliver støttet af landets myndigheder.
Intolerancen.
Den kristne hetz er fyldt med forstenede fordomme og manglende viden. Ingen tager sig af de udsagn som de homoseksuelle selv kommer med, men alle har travlt med at bedyre hvor elsket de homoseksuelle er på Færøerne, samtidigt med de samme fundamentalister nedgør de homoseksuelles levevis. De kredser ivrigt om de fysiske detaljer under bæltestedet selvom en homoseksuel er et helt menneske som de selv. For eksempel er alle homofoberne meget ivrige efter at focusere på det anale samleje. Jeg forstår ikke trangen til disse fantasier. Det ville svare til at hver gang jeg tænker på Jenis av Rana, Mogens Tilsted Christensen eller Jógvan á Lakjuni så skulle jeg tænke på dem liggende på lagenet i dydig missionærstilling. Deres sengegymnastik interesserer mig ikke, men derimod er jeg meget oprørt over deres stillinger som missionærer, hvor de har travlt med fundamentalistisk at fordømme anderledes tænkende og mindretalsgrupper med den truende sorte bog i hånden.
Jeg mener de fundamentalistiske kristne på samme måde som pædofile skulle forhindres i at skade andre mennesker med deres verbale tilsvining. Deres fordømmelser af homoseksuelle, grundet i en formørket og fortidig bibelfortolkning, er alvorlig psykisk terror mod en i forvejen sårbar gruppe.
- Seksuel diskrimination, et emne af allerstørste vigtighed
De fundamentalistiske kristne har ikke haft væsentligt modspil fra alle de moderate kristne og andre samfundsborgere. Der er alt for mange mennesker, der har forholdt sig tavse i debatten trods det at de ikke tilslutter sig hetzen mod de homoseksuelle.
Jeg tror der er alt for mange der endnu ikke har indset, at emnet om diskrimination af de homoseksuelle er af allerstørste vigtighed for det færøske samfund. En vigtighed der strækker sig langt ud over det faktiske indhold i lovforslaget om seksuel orientering.
Hvis vi tillader diskriminering af seksuelle minoriteter er følgevirkningerne disse:
- Bibelen styrer de færøske love. 
Når bibelens ord er udslagsgivende for udformningen af de færøske love gør dette Færøerne til et kristenfundamentalistisk samfund. I så fald er det færøske retssamfund sammenligneligt med for eksempel de fundamentalistiske muslimske lande, der insisterer på at have Koranen som lovgrundlag. Denne religionskontrol er uforeneligt med en moderne statsform og det vil ikke i længden være muligt at udvikle et tidssvarende færøsk lovværk, hvis en 2-3000 år gammel beduinmanual hele tiden skal holdes i ed. Bibelfocuseringen begrænser simpelthen det færøske samfunds evne til at klare sig selv i fremtiden.
- Landflygtighed accepteres som et politisk og administrativt redskab.
Befolkningsgrupper, som det politiske system på Færøerne ikke vil acceptere eller betale til, er nødsaget til at forlade deres fædreland. Som regel flytter de til Danmark. Det danske samfund bliver således brugt som buffer for en konfliktsky og uansvarlig ført politik i det færøske lagting. Før var det de psykisk syge, der blev exporteret. I dag er det de homoseksuelle. Landflygtighed bliver brugt til at løse samfundsproblemer med. Jeg vil tro at der bor ca. 1500 homoseksuelle færinger i udlandet (se udregning forneden) og det udgør et alvorligt forklaringsproblem for det demokratiske system på Færøerne.
- Den færøske talentmasse formindskes.
Det er sandsynligt at en manglende demokratiserings- og modernitetsudvikling afholder kvalificerede personer fra at bosætte sig på Færøerne. Blandt andet vil mange unge, der er færdig med deres uddannelse, tøve med at flytte tilbage, hvis samfundet fortsat insisterer på at være lukket, umoderne og intolerant. Det er imidlertid disse folk der skal bringe landet på omgangshøjde, mentalt og økonomisk, i den voksende globalisering og konkurrence med omverdenen. Hvis disse kvalificerede mennesker undlader at vende tilbage er det en ond cirkel, fordi jo færre der bosætter sig her med nye indfaldsvinkler til den færøske virkelighed, des langsommere går moderniseringsprocessen.
- Færøernes image som et snæversynet og tilbagestående samfund bibeholdes.
Dette har først og fremmest konsekvenser for færinger i udlandet, der på samme måde som efter firserkrisen nu føler at de må holde lav profil med deres færøske oprindelse. Et homofobisk stempel er sat på dem alle af en lagtingsbeslutning, uanset deres egen personlige mening. Og hvis udenlandske menneskerettighedsorganisationer går ind i sagen til forsvar for de færøske homoseksuelle vil det skade Færøernes omdømme langt frem i tiden.

Borgerne i homoFObia - de moderate, der tier og samtykker.
Jeg forventer ingen tolerance fra de kristen-fundamentalistiske kredse på Færøerne. De har for længe siden deponeret deres sunde fornuft på intolerancens alter begrundet i en selvmodsigende tekstsamling fra fortidens tåger.
Men jeg forventer en villighed fra moderate kristne og andre fornuftige folk her i landet til at acceptere menneskelig variation og derfor give plads til deres homoseksuelle landsmænd og kvinder.
Imidlertid ser det ud til at de moderate kristne og andre fornuftige færinger ikke har indset, at sålænge de lader rabiate fundamentalistiske kristne dominere debatten, så vil det sige at de selv tier og samtykker. Hovedparten af folk på Færøerne fremstår desværre som homofobiske tilhængere ved stiltiende at nægte homoseksuelle beskyttelse mod chikane. De er derfor alle fuldgyldige borgere i homoFObia - indtil de har sagt noget andet og bevirket en politisk ændring.
Færøerne = homoFObia
Jeg savner et klart signal fra en majoritet af færinger og fra det officielle Færøerne om at det er strafbart at chikanere og nedrakke folk på grund af deres seksuelle orientering. Det skylder vi den udsatte gruppe, der nu i mange år har følt sig uvelkommen i deres eget land, enten ved at være tvunget til at leve hele deres liv på halvt blus eller set sig nødsaget til landflygtighed. Indtil dette klare signal kommer må man betragte den færøske befolkning som homofobisk.
Jeg tænkt mig at bruge begrebet "homoFObia" og udbrede det så meget som muligt.
På min hjemmeside www.olewich.com kan der downloades filer med teksten "homoFObia", der kan bruges til at udprinte plakater eller klistermærker lige til at sætte bag på Mazdaen. Det er muligt at nogle føler sig stødt på nationalfølelsen og finder det provokerende, men disse billeder er et udtrykt for den faktiske situation på Færøerne.
Sådan ligger landet.

Ole Wich
Tórshavn
januar 2006("Bibelfrit Område")

FORBYD BIBELEN PÅ FÆRØERNE!
Bibelen gør mere skade end alkohol
Forbyd bibelen på Færøerne!


Realiteterne viser at bibellæsning har mindst lige så mange skadelige følgevirkninger som alkoholforbrug, sandsynligvis flere. Både alkohol og anvendelse af bibelen har sine gode sider, men der forekommer alt for ofte misbrug. Den officielle færøske politik har længe været at restriktioner hindrer misbrug. Eftersom der allerede er indført begrænsninger for alkoholforbrug, må tiden nu være kommet til at focusere på bibelens skadevirkninger.

Bibelens skadevirkninger
På Færøerne har der været mange skræmmende eksempler på forkert bibelbrug: Bibeltro personer har i mange år kørt en målrettet hetz mod homoseksuelle og også mod de samfundsborgere, der har støttet homoseksuelles indlysende ret til at have samme rettigheder som andre borgere i samfundet. Denne hetz har været begrundet med bibelcitater.
Bibelmisbruget
Der ser ud til at der en gruppe kristne, der ikke kan styre deres anvendelse af bibelen og som tolker indholdet til skade for mange uskyldige mennesker. Det er blandt andet blevet påstået at hvis homoseksuelle får borgerlige rettigheder vil det bevirke at Færøerne vil blive kastet ud i al landsens ulykker.

Alle disse beskyldninger har udstrakte skadevirkninger for de mennesker, der bliver angrebet. At angribe og beskylde folk på grund af deres seksuelle orientering er krænkelse af menneskerettighederne.
Angrebene kan give livslange skadelige følgevirkninger. Disse skader viser sig blandt andet ved lavt selvværd og at homoseksuelle ikke har muligheder for at tilrettelægge deres liv som de ønsker. Mange ser landflygtighed som eneste mulighed. På grund af dette forhold er der mange familier på Færøerne idag der er splittet og i det daglige må savne en eller flere af deres familiemedlemmer. Der er også indikationer på at selvmordsprocenten er højere hos homoseksuelle.
På denne baggrund vil jeg foreslå at bibelen og udbredelse af bibelcitater forbydes ved lov.
Tillige begrunder jeg det med at historisk er der utallige eksempler på bibelmisbrug. Dette har resulteret i lignende forfølgelser af minoriteter gennem tiderne og har resulteret i blodige krige. Udbredelse af bibelen har gået hånd i hånd med nød og elendighed. Hele den vestlige verdens kolonialisering blev gjort med våbenmagt og præsterne deltog side om side med soldaterne.
----
Effektuering af bibelforbudet - hvordan?

Eksemplet med reguleringen af alkoholforbruget: Den færøske alkohollovgivnings hovedformål er at begrænse alkoholforbruget. Dette bliver begrundet i, at alkoholindtagelse fører til misbrug. Nogle grupper i samfundet har endda argumenteret for at alkohol helt skulle forbydes på Færøerne. 
Myndighederne regulerer forbruget ved hjælp af lovmæssige begrænsninger og afgifter. Disse reguleringer kan forholdvis nemt effektueres, fordi alkohol er et stof der konsumeres. Forbruget kan derved kontrolleres ved at følge varens distribution i samfundet. 

Bibelmisbruget: Restriktionerne der bruges i bekæmpelsen af alkoholmisbrug kan imidlertid ikke bruges for at forhindre misbrug af bibelen, fordi udbredelse af information er meget svær at kontrollere. Det er yderst vanskeligt at regulere bibelmisbruget, fordi der er bibeltekster frit tilgængeligt overalt. Bibeltekster findes overalt i bøger, tryksager og på Internettet m. m. og kan nemt distribueres med meget ringe mulighed for kontrol.

Bibelforbuddet: Bibelmisbruget kan kun forhindres ved at fuldstændigt at forbyde udbredelse af tekster fra bibelen. Det skal også gøres forbudt at besidde dele af bibelen og at søge oplysninger om hvad det står i bibelen. 

Udformelse af loven: Som inspiration til “Loven mod bibeludbredelse” kan lovene mod pædofili anvendes. Problematikken er den samme fordi det er meget svært at kontrollere misbrug af børn, fordi det ofte foregår i lukkede pædofiliringe. Disse har vist sig at være svære at afdække, derfor har det været nødvendigt med rabiate midler i lovgivningen. Tillige har omfanget og udbredelsen af pædofili været større end forventet. Bibelmisbrug er sandsynligvis også meget mere udbredt end antaget.

Bibelfri områder
Indtil loven træder i kraft må der arbejdes på at oprette bibelfri områder. Til det har jeg fremstillet et grafisk symbol, der kan bruges til at afmærkning af bibelfri områder. Symbolet er frit til at bruge såfremt det anvendes til formålet.
Ole Wich
Tórshavn
September 2005


Og, når det er sagt, LACKTR understreker at det altså er flere enn disse to som slåss mot dette Færøyene til fordel for det gode Færøyene. For det finnes et veldig bra Færøyene der ute, fortsatt. Vi vet. Vi har vært der.