tirsdag, mai 29, 2007

LACKTR slår et slag for LACKTREtter at LACKTRs hovedkontor ble flyttet fra Kiev til Oslo for et par år tilbake, har det eksistert i et slags limbo. Det er derfor en stor glede for oss å kunne informere at LACKTR nå blir registrert som foretak i Norge. Denne Johan Hørjastad (eller hva han nå heter), med sine kunnskaper om det norske samfunn, blir vår nye Leder og ansikt utad i LACKTR PRPGNDA. Han vil også være ansvarlighetens ansikt. Håper vi. LACKTR har også inngått avtale med regnskapsfører, og disse endringene vil forhåpentligvis og sannsynligvis føre til økt aktivitet i leiren.

Men det er viktig å påpeke at selv om Hørjastad fra 1. juni er vår Leder, vil LACKTR i stor grad beholde sin bestemmelsesrett og drive bedriften fra dag til dag. Hørjastads ansvar vil bli å se til at skuta ikke synker, arrangere firma-, juletrefester og medarbeidersamtaler, samt delta på / igangsette prosjekter.

Utnevnelsen av Hørstjafs (eller hva han nå heter) som Leder har naturligvis ført til delte reaksjoner blant de ansatte, alt fra dyp fortvilelse, vantro, lett irritasjon og gledelig jubel har vært å observere. På den euforiske siden finnes det også seks ansatte som etter å ha mottatt beskjeden, umiddelbart brukte Lacktromaten til å omforme seg til kopier av herr Høstjafs. Til enkelte andre ansattes beklagelige sjenanse. Den ekte Johan Hørtsad vil derfor bli nødt til å fremvise gyldig legitimasjon inntil vi finner en løsning på denne saken.

Slik så det ut på Aktivitetsrom B ved lunsjtider i dag:for enkelhets skyld, vil de nye benevnelsene se slik ut:

LACKTR - brukes i den vanlige omtale av selskapet / foretaket / gruppen / hva du vil
LACKTR PRPGNDA - vil være det fulle, registrerte navnet
THE LACKTR PRPGNDA COMMUNITY - brukes når LACKTR bidrar med arbeid til utgivelser / produkter som ikke ene og alene utkommer fra våre lokaler.

For å feire oss selv og gi oss en flyvende start, tillater vi oss et gjensyn med Gordon Gekkos tale fra "Wall Street" (1987) (etter Lederens ønske), og gjør samtidig oppmerksom på at LACKTR også i framtiden vil søke å gå i null med sine produkter. Vi er ikke ute etter pengene deres. Enda.