søndag, mai 04, 2008

LACKTR ut på tur (igjen)


En delegasjon fra LACKTR setter i dag kursen mot Færøyene for å delta på workshopen "Skjerpikjøt - én smak, tusen tilberedelsesmåter". Ryktene vil imidlertid ha det til at LACKTRs egentlige agenda er en annen, og at denne Johan Hoppipolla (eller hva han nå heter), samt regissør Geir Henning Hopland også blir med. I følge nevnte rykter er nevnte agenda i virkeligheten å lete etter locations og møte lokale skuespillere i forbindelse med et visstnok eksisterende samarbeid mellom prod. selskapet Motlys og NRK med et felles mål om å lage tv-serie av Hoppipollas roman "Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet?". LACKTR har, på tross av de muligens selv er en del av det, vært ute av stand til å kunne bekrefte eller avkrefte ryktene. Kall det kafkask oppførsel, kall det unødvendig byråkrati. kall det sludder og visvas.

Tv-serie eller ei, her er i alle fall en filmsnutt tatt opp for fire år siden, da Hoppipolla beviselig var på øyene, den gang i forbindelse med research til nevnte roman.