tirsdag, august 19, 2008

Nytt fra det eksterne propagandaministeriet

CapDams videoreklame for romfartspamfletten DARLAH, av denne Johan Habastad (eller hva han nå heter), tatt opp på en av de varmeste dagene i Oslo sommeren 08. Denne snutten må ikke (eller man må gjerne, men det er hensiktsløst) forveksles med Sidsel Christensens / Filmkrafts Darlah-kortfilm.