fredag, november 07, 2008

infononimportanta


Dramatikksamlingen Bsider, bestående av fire skuespill i krysningen prosa/dramatikk, er nå ute. Så vet vi det. LACKTR har hatt ansvaret for innpakningen, og er skyld i overforbruket av svart, som gjorde at omslaget trengte seks dager på å tørke ...