tirsdag, desember 09, 2008

LACKTR ut på tur (igjen)

Denne Johan Ha#$%&/tad har returnert fra en 9 timers lynvisitt til Stavanger sammen med regissør Geir Henning Hopland, produksjonsselskapet Motlys og Filmkraft Rogaland, hvor det ble gjort location-leting i forbindelse med innspillingen av tv-serien "Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet?". Fabrikker ble besøkt, Storhaugs gater trålt og Hinna Ungdomsskoles gymsal ble igjen åsted for et møte mellom Ha#$%&/tad (som ikke hadde vært der siden 1992 (det hadde åpenbart ikke oppussingsgudene heller) og som til sin milde forskrekkelse med ett sto ansikt til ansikt med sin gamle rektor, som fremdeles slet linoleumen i korridorene). Folk med et årvåkent øye for detaljer vil allerede ha stusset over at det ikke var Hetland videregående som ble besøkt, da det er navnet på skolen som omtales i romanen. Vel, løsningen er enkel og todelt: 1) Hetland er under massiv ombygging/påbygging/rehab og utilgjengelig, 2) I virkeligheten ble scenene fra juleballet skrevet med Hinna ungdomsskoles arkitektur som utgangspunkt. Det var derfor en perfekt match. Skolen ble også brukt som modell i "Darlah" fra i år.

Alt dette betyr at finansieringen av tv-serien endelig er i orden og innspilling vil etter alt å dømme starte forsommeren 2009.

Det ble for første gang skålt i champagne, noe Motlys har frarådet inntil alle biter var på plass. Alle biter er nå på plass. Motlys betalte flaska. Det får være et godt tegn.

For å holde det hele på et rasjonelt, pragmatisk nivå, og for å unngå at det hele skled ut i overfeiring, valgte Ha#$%&/tad å feire det hele med en heller ustelt juletallerken på Hall Toll.