fredag, april 30, 2010

Buzz bakomfilm test #2

BA/ST-02

LACKTR sendte sommeren 2009 forfatter Johan Harstad til Færøyene med et par videokameraer, et godt og et dårlig, for å dokumentere arbeidet med innspillingen av tv-serien "Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet?", som regisseres av Geir Henning Hopland, produseres av Motlys og skal vises på NRK. Denne videoen inneholder utdrag fra et intervju vi gjorde med Chad Coleman, som spiller Carl, i seri
en. (C) 2009 The Lacktr Prpgnda Community.

(For flisespikkeriets skyld: Akkurat dette intervjuet ble gjort på et hotell i Oslo, august 2009)