tirsdag, februar 28, 2012

LACKTR ut på tur (igjen)LACKTR har på ny forflyttet seg, denne gang til Melbourne, for å underholde med sin velrennomerte pubquiz "Men at Work - Fleip eller fakta?". Johan Hastuya henger med for å gjøre de forskjelligste ting.