torsdag, august 09, 2012

Darlah til Kina


Johan H.s roman Darlah har blitt solgt til Folkerepublikken Kina. Det hersker litt usikkerhet om det hovedsaklig gjelder Hong Kong, Macau, Taiwan, Shanghai og ikke fastlandskina. Eller omvendt. Men Kina, okke som. LACKTR slår samtidig et slag for Hong Kong. For hva det er verdt.