mandag, oktober 29, 2012

LACKTR ut på tur (igjen)

LACKTR har nylig returnert fra New York i forbindelse med seminaret "Skomaker - bli ved din lest ... uansett? Uanabsoluttsett?!". Johan Harstad var også tilbake i byen for å "undersøke noen greier og snakke med noen folk"... I motsetning til hva byen gjennomgår nå ble LACKTR servert 20+gr og den vanlige, generelt hyggelige stemningen. Med unntak av to timers fredagsregnvær.

Vi krysser akkurat nå fingrene for at Harstads ene amerikanske forlag, Seven Stories Press, som holder til i første etasje innenfor evakueringssonen i Watts st. i Tribeca, klarer seg uten skader på både folk og forlag.