mandag, februar 18, 2013

LACKTR linker

I Twitter-verdenen er det allerede gammelt nytt, men hos LACKTR har tekst atskillig lenger holdbarhet, så vi velger å videreformidle Bernhard Ellefsens kronikk "Kapitalisten og moralisten" fra Morgenbladet, hvor han skriver rasende godt om e-boken og bokmarkedets digitale fremtid.

Den samme Ellefsen linket nylig til et intervju med Philip Roth (på engelsk) i Le Monde som er så interessant at vi, twitterløse som vi er, gjør det samme her.

Som igjen bringer oss til intervjuet med George Saunders i New York Times i begynnelsen av januar.

Og slik kunne vi ha fortsatt.
Men vi gjør det ikke.