fredag, juni 14, 2013

LACKTR slår et slag for Avelin/HaugenEr det Haugen-dager? Det er Haugen-dager! Vår mann Bjørn Erik Haugen er for tiden ikke bare opptatt med utstillingen Staring at The World Through a Hole, fredag 21. juni åpner han, i samarbeid med idéhistoriker André Larsen Avelin utstillingen Past Present Future Archive.

Stedet er Galleri Sverdrup i Oslo.
Georg Sverdrups hus, 2. etasje /HumSam-biblioteket), Moltke Moes vei, 39, Blindern
Tid: 21.06 (kl.13)
Åpent man-fre (9-18) og lørdag (9-15)

"Past present future archive er et kunstprosjekt som undersøker et spekter av teknologier og metoder for konservering, restaurering, lagring og sikring av arkivmateriale. På samme tid vil prosjektet dokumentere forskjellige typer forfall og ødeleggelse i arkiver og biblioteker, både som følge av naturlige nedbrytningsprosesser og historiske handlingsforløp.
Prosjektet søker å synliggjøre arkivenes særegne dualitet, deres temporale status, varighet, sårbarhet og endelighet. I tillegg reflekterer prosjektet over de tradisjonelle papirsamlingenes fremtidsutsikter i det som gjerne kalles digitaliseringens tidsalder. Vi står midt i overgangen til en ny type lagrings-, erindrings- og minnekultur, og i denne prosessen er det kanskje viktigere enn noen gang å tenke over hva de moderne arkivinstitusjonene er, har vært og kan bli.
Utstillingen i Galleri Sverdrup gir et innblikk i moderne arkivpraksiser og er blitt til med bidrag fra institusjoner og fagfolk med ekspertise innen dokumentbehandling, teknisk konservering og laborativ bearbeiding av arkivmateriale.
Utstillingen er produsert av kunstner Bjørn Erik Haugen og idéhistoriker André Larsen Avelin.
Past present future archive er støttet av Norsk kulturråd og stiftelsen Fritt Ord."