fredag, mai 02, 2014

Cappelens Forslags Konversasjonsleksikon


LACKTR slår i dag et slag for Cappelens Forslags Konversasjonsleksikon, et … annerledes oppslagsverk. Med en … annen innfallsvinkel enn Wikipedia og SNL.

Boka håndlages i 1000 eks og kan bestilles her. Der finner man også ytterligere info om hva, hvordan, når og ikke minst, hvorfor.